Qui som


Monatur connecta amb el medi ambient

Empresa d'educació ambiental per escoles

Som Monatur, un projecte d'educació ambiental que busca fomentar la sensibilització ambiental dels nostres infants i joves, millorar el medi ambient i apropar la natura a la població en general, amb un esperit de canvi.

 • Creiem en el dret a l'educació i al lleure de tots els infants, independentment dels seus orígens o les seves condicions.
 • Comptem amb més de 10 anys d'experiència en l'educació ambiental i del lleure.
 • Portem a terme la nostra activitat en l'àmbit escolar, desenvolupant projectes de màxima qualitat educativa.
 • El respecte a la natura és un un eix fonamental en les nostres activitats.
 • Busquem ser un exemple de sostenibilitat, tant per als infants com per a tota la societat.

Mitjançant la realització de tallers d'educació ambiental i xerrades a l'aula, així com el desenvolupament de nous projectes educatius, pretenem potenciar la vessant més ambiental de l'ensenyament d'una manera divertida.

Sempre hem estat molt lligats a la natura, degut a la gran diversitat d'espais naturals que existeixen al nostre abast, fet que ha tingut molt a veure en la nostra professió, on el coneixement i l'amor per la natura són essencials.

PER UN ENSENYAMENT GLOBAL I PERSONALITZAT

Sentim una gran passió per la natura i la divulgació, el que fa que el nostre principal objectiu sigui la transmissió de part d'aquesta passió a una part molt concreta de la societat: els infants i els joves, ja que ells i elles són el nostre futur.

 • Ajudem als infants a conèixer la realitat mitjançant dinàmiques educatives agradables, i així establir una relació més respectuosa cap a la natura.
 • Promovem l'autonomia, el benestar i la felicitat dels infants, fent que siguin el cor de les activitats.
 • Beneficiem la màxima participació dels infants als processos desenvolupats.
 • Valorem cada aspecte de la personalitat individual de cada infant, atenent a les seves inquietuds, interessos i capacitats.

EDUQUEM AMB EQUITAT

 • Potenciem la resolució de conflictes a través de la tolerància, el compromís i la cooperació.
 • Respectem la diversitat i la interculturalitat, assegurant la inclusió social i la no discriminació.
 • Rebutjem les relacions de poder i/o superioritat, potenciant la igualtat a les nostres activitats, de manera independent al gènere, a la religió o a l'origen dels infants.
 • La llibertat i el respecte funcionen com a pilars bàsics a les nostres activitats.
 • Volem garantir l'accés a les nostres activitats de tots els infants.
 • Treballem sempre pels Drets de l'Infant.

DESENVOLUPAMENT D'EDUCACIÓ SIGNIFICATIVA I PARTICIPATIVA

 • Impulsem les dinàmiques de grup com a tècniques d'aprenentatge actiu.
 • Adaptem les activitats a cada etapa educativa, promovent la gammificació.
 • Fomentem l'estima cap a la natura mitjançant activitats vivencials en contacte amb ella.